REFLEXNĚ IZOLAČNÍ NÁTĚRY PRO PRŮMYSL

ALPHA PRIMER

PRIMER je základní nátěr, který chrání podkladový materiál před korozí a kondenzací vody. Zároveň vytváří adhezní plochu pro aplikaci dalších vrstev nátěru. Nátěrová hmota je vhodná pro všechny povrchy z oceli, hliníku, nerezu, mědi, atd. Lze použít přímo na zkorodovaný, ale stabilní povrch.

Podklad je třeba před aplikací připravit, zejména odstranit jakékoliv nečistoty, staré nátěry a povrch odmastit, více viz Technický a materiálový list. Nátěrovou hmotu před použitím důkladně promíchejte. Vždy promíchejte celý obsah balení. Na správně připravené povrchy doporučujeme nanášet PRIMER v 1–2 křížových vrstvách měkkým štětcem nebo válečkem. Během aplikace je nutné nátěrovou hmotu promíchávat.

Po cca 2 h je možné pokračovat další vrstvou nátěru. Doba schnutí závisí na teplotě vzduchu, vlhkosti a teplotě podkladu, průměrná doba schnutí jedné vrstvy je max. do 24 h. Vyvarujte se aplikace nadměrného množství nátěrové hmoty.


Parametry


  • Spotřeba (závisí na podkladu): 100-200 ml / m2, neředí se
  • Balení: 2 l, 5 l
  • Vzhled: mléčná bílá, po vyschnutí vytváří matný bílý povrch
  • Barevnost: nelze probarvovat
  • Zápach: bez zápachu
  • Doba použitelnosti (uchování v originálních uzavřených obalech při teplotě +5 °C až +30 °C): 24 měsíců
  • Přetíratelnost bez broušení: 2–3 h
  • Doba zrání (Při 20 °C a 65 % PH): 24 h
  • Nehořlavý


Dokumentace ke stažení


Produkty vyrobené v Čechách

Šetří spotřebu energií

Šetrný k životnímu prostředí

GrantEnergy s.r.o. IČ: 06865577

Drnovská 145/49,

Ruzyně, 161 00 Praha 6

T: (+420) 774 145 466

E: info@grantenergy.cz